Скульптура "Шлях до Соборності України"

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПРАВИЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОНСОРСТВА
   01 лютого 2019 р.,                                                                                                                                     м. Біла Церква

1. Терміни
1.1. Спонсорство – 330 грн. фінансова допомога надана особам зазначеним у параграфі 1.3 цих правил для реалізації Проекту зазначеного у пункті 1.2 цих правил.
1.2. Проект – створення скульптури “Шлях до соборності України” збудованої з цеглин (на честь 100 річчю Соборності України).
1.3. Бенефіціар – Громадська організація” СКУЛЬПТУРА-ШЛЯХ ДО СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ “, код: 41563569, адреса головного офісу: Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Клінічна 6, оф 209 яка є законним бенефіціаром відповідно до законодавства України, що впроваджує проект.
1.4. Спонсор – будь-яка особа, що надає Фінансову допомогу.
1.5. Текст, наданий Спонсором Бенефіціару, з метою продовження діяльності Виконавцю, встановленим цими правилами, тобто для нанесення тексту на поверхню цегли на умовах зазначених у цьому документі.
1.6. Правила – нинішні правила надання спонсорства/ фінансової допомоги.
2. Загальні положення
2.1. Спонсор надає Фінансову допомогу Бенефіціару, а Бенефіціар слідкує за дотриманням умов, встановлених цими правилами, Бенефіціар надісланий текст останнім наносить на цеглу та розміщує цеглу на власний розсуд у скульптурі ” Шлях до соборності України “, створеній при реалізації Проекту.
2.2. Ознайомлення з цими Правилами та згода на їх дотримання є попередньою умовою надання Спонсорства та збереження Спонсора, встановленого пунктом 2.1 цих Правил.
2.3. Бенефіціар зберігає право змінювати та/або доповнювати Правила в односторонньому порядку в будь-який час без згоди спонсора та без попереднього повідомлення.
3. Заяви та гарантії спонсора
3.1. Спонсор заявляє та гарантує, що:
3.1.1. Спонсор без жодних застережень погоджується з цими Правилами та будь-якими змінами та доповненнями, які можуть бути внесені в майбутньому;
3.1.2. Не прочитавши ці Правила, але натиснувши кнопку “Відправити” у текстовому редакторі, спонсор вважатиметься ознайомленим із ними та приймає всі умови правил;
3.1.3. Спонсор має право надати спонсорство;
3.1.4. Зміст тексту правильний;
3.1.5.Спонсор усвідомлює, що Текст може бути об’єктом інтелектуальної власності використання якого без згоди автора або іншого правовласника заборонено, а невиконання цієї заборони накладає статутну відповідальність;
3.1.6. Текст з того моменту коли він передається Бенефіціару, не може бути відкликаний та змінюватися;
3.1.7. Спонсор має всі необхідні права на надання Підтримки та використання тексту для цілей Проекту;
3.1.8. Спонсор не буде розглядатися як співавтор проекту та не буде подавати претензій щодо використання Проекту та отриманих від нього доходів, включаючи, але не обмежуючись ними, публічну демонстрацію, візуальне відтворення та розповсюдження.
4. Спонсорські зобов’язання
4.1. Спонсор зобов’язується:
4.1.1. Дотримуватися положень цих правил та правових актів України, а також етичних та моральних принципів;
4.1.2. Під час написання тексту дотримуйтесь граматики, пунктуації та стилістичних правил мови, в якій написаний текст.
4.2. Спонсор перераховує Бенефіціарі всю авторську винагороду в тексті на весь період захисту авторських прав на будь-якій території, для всіх і для будь-якого використання авторських прав, і в майбутньому не бере на себе претензій щодо використання тексту.
5. Заборона для спонсора
5.1. У тексті забороняється вказувати інформацію, яка:
5.1.1. Закликає змінювати конституційний лад держави Україна силою або настійно закликає до суверенітету держави Україна, її територіальної цілісності, політичної незалежності та повалення законного уряду;
5.1.2. Порушує право людини на недоторканність особистого життя або будь-які інші права та/або законні інтереси людини, включаючи право на імідж;
5.1.3. Містить інформацію неправдивого характеру, образу та зневагу честі та гідності особи;
5.1.4. Незаконно використовує особисті дані;
5.1.5. Порушує авторські права та/або суміжні права, товарні знаки або інші права на інтелектуальну власність об’єктів;
5.1.6. Підбурює до дискримінації, знущання, зловживань, фізичного насильства щодо групи осіб або особи, що належать до такої групи через гендер, сексуальну орієнтацію, расу, національність, мову, походження, соціальний статус, релігію, переконання, ставлення чи будь-які інші підстави; знущається з такї групи осіб або зневажає її, або містить будь-які інші прояви дискримінації осіб;
5.1.7. Підбурює війну чи ненависть;
5.1.8. Сприяє насильству або знущанню, злочинам або кримінальним правопорушенням, або будь-яким іншим порушенням закону, або позитивно сприймає кримінальні дії або ідеалізує злочинців;
5.1.9. Поширює, рекламує та або рекламує порнографію, а також рекламує сексуальні послуги та сексуальні збочення;
5.1.10. Сприяє та/або рекламує шкідливі звички та наркотичні чи психотропні речовини;
5.1.11. Позитивно оцінює залежність від наркотичних, токсичних, психотропних речовин, тютюну або алкоголю, сприяє їх споживанню, виробництву, розподілу або придбанню, або рекламує алкоголь, тютюн або їх продукцію (товари);
5.1.12. Порушує презумпцію невинності і яка перешкоджає судовій та іншій тій чи іншій формі врегулювання суперечок органами неупередженості;
5.1.13. Пов’язана з зображенням фізичного або психічного насильства;
5.1.14. Позитивно оцінює зловживання, насолоджується насильством чи жорстокістю;
5.1.15. Містить непристойні вирази, роботи чи жести;
5.1.16. Містить непристойні слова та скорочення, які можна розглядати як форму такого слова;
5.1.17. Має еротичний або порнографічний характер: стимулює сексуальний потяг, демонструє сексуальний акт, його наслідування або сексуальне задоволення будь-якого іншого типу, статевих органів, сексуальних пристроїв;
5.1.18. Стимулює самолікування або самогубство;
5.1.19. Рекомендує, як робити, придбати або використовувати вибухові речовини, наркотичні чи психотропні речовини та інші предмети, небезпечні для життя чи здоров’я;
5.1.20. Порушує будь-які інші майнові та / або немайнові права на будь-які предмети;
5.1.21. Порушує будь-які інші положення цих Правил, правові акти, моральні та етичні принципи;
5.1.22. Поширює та / або просуває по службі, що є забороненим на території держави Україна відповідно до чинного законодавства;
5.1.23. Може бути оманливою або, яка може переконати, що Спонсор є іншою особою;
5.1.24. Має рекламний характер.
6. Права бенефіціара
Бенефіціар має право в односторонньому порядку, без попереднього попередження або згоди Спонсора, видалити будь-яку інформацію, що міститься в тексті, якщо ця інформація несумісна з цими Правилами, юридичними, моральними чи етичними положеннями або з інших причин, Бенефіціар вважає неприйнятною інформацію або дані.
7. Обмеження відповідальності
7.1. Бенефіціар не несе жодної відповідальності:
7.1.2. Стосовно передачі та змісту тексту;
7.1.3. За будь-які помилки або порушення в тексті;
7.1.4. За будь-який збиток для особи або майна, пов’язаних з текстом;
7.1.5. Пов’язані з інформацією, наданою Спонсором у тексті.
8. Відповідальність
8.1. Спонсор несе повну відповідальність у випадках, якщо Текст не відповідає положенням цих Правил та юридичних вимог, встановлених цими Правилами, нормативно-правовими актами та положеннями етичних та моральних принципів, і несе повну відповідальність за можливі негативні наслідки, пов’язані з порушенням цього зобов’язання.
8.2. Бенефіціар за жодних обставин не несе відповідальність за недотримання тексту положенням цих Правил, моралі чи етики.
9. Кінцеві положення
9.1. Усі суперечки, пов’язані з Правилами або, які виникають стосовно них, вирішуються за взаємною згодою. У випадку неможливості досягнення згоди, спори вирішуються способом, встановленим українським законодавством в компетентних судах України.
9.2. Спонсор цим репрезентує, що він розуміє мову, якою написані Правила і, що положення, викладені в ньому, є прозорими та зрозумілими для нього.